GỬI MỘT CUỐN SÁCH – NHẬN HAI TẤM ẢNH
GỬI MỘT CUỐN SÁCH – NHẬN HAI TẤM ẢNH
jevisauvillage
2020-03-21 10:51:39

Là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động góp sách xây thư viện, nay tụi mình đem một hình thức mới đến để cùng các bạn tạo nên “Một thư viện với nhiều sách, thật nhiều sách!”.

Sách là nơi chứa kỉ kiệm, ảnh cũng là thứ giữ khoảnh khắc của quá khứ. Nên Nhà Jevis xin lấy kỉ niệm đổi với kỉ niệm. Mỗi cuốn sách nhận được từ bạn, Nhà tụi mình sẽ quy đổi thành 02 tấm ảnh chụp ở Đà Lạt, bạn có thể tăng số lượng ảnh bằng việc tăng số lượng sách xây Thư viện.

Ngoài ra, song song với việc nhận ảnh, bạn vẫn có thể nhận quà voucher như bình thường, theo quy tắc tại link: https://tinyurl.com/jevislib-gopsach

Từ sự giúp đỡ của bạn, Jevis có thể xây và sẽ trở thành nơi giúp các bạn trẻ ở Đà Lạt nói riêng và những người yêu Đà Lạt nói chung, có những khoảng không gian bình yên nhất cùng sách.

Để đóng góp, bạn vui lòng truy cập và hoàn thành biểu mẫu này, tụi mình sẽ liên lạc và sắp xếp nhận sách: https://tinyurl.com/Jevis-library

Nhà Jevis cảm ơn bạn.